Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW, UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii /ZCO/

1. Odwiedziny w klinikach i oddziałach szpitalnych ZCO są możliwe codziennie do godziny 20.00.

2. Jednego chorego mogą odwiedzać równocześnie dwie osoby.

3. Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie ordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni, w godzinach ustalonych przez Kierownika Kliniki/Ordynatora i podanych do ogólnej wiadomości.

5. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji bez ograniczeń godzinowych.

6. Dzieci do lat 10 na terenie szpitala mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.

7. Odwiedziny w innym czasie niż podane wyżej mogą mieć miejsce za zgodą lekarza dyżurnego.

8. Odwiedzający nie mogą zakłócić ciszy i porządku szpitalnego.

9. Na terenie szpitala zabronione jest palenie papierosów.

10. Odwiedzającym nie wolno przynosić napojów alkoholowych.

11. Obowiązkiem odwiedzającego jest ścisłe przestrzeganie reżimu sanitarno – epidemiologicznego i regulaminu szpitala. Odwiedzającym nie wolno siadać na łóżku chorego.

12. Niedyspozycja własna, a zwłaszcza katar lub kaszel jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do odwiedzania chorego. Dodatkowa infekcja może mieć groźne skutki dla pacjenta.


UWAGA!!!

Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


KONTAKT

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

adres - ul. Strzałowska 22 Szczecin 71-730

centrala - 091 42 51 410

www - www.onkologia.szczecin.pl

email - szpital@onkologia.szczecin.pl

sprawy dotyczące strony internetowej - wojtek@onkologia.szczecin.pl

WAŻNIEJSZE TELEFONY

 • Centrala
  091-42-51-410
  Dyrektor Naczelny
  091-42-51-409
  Sekretariat
  091-42-51-409
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  091-42-51-402
  Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno-administracyjnych
  091-42-51-403
  Naczelna Pielęgniarka
  091-42-51-404

ODDZIAŁY

Oddział Kliniczny Radioterapii
Oddział kliniczny onkologii
Oddział chirurgii onkologicznej
Pracownia fizyki medycznej
Pracownia diagnostyki obrazowej
Pracownia histopatologii
Poradnia onkologiczna