Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII w Szczecinie

Pierwsi wśród szpitali marszałkowskich
Drudzy w województwie zachodniopomorskim

Rzeczpospolita, Ranking Szpitali 2006

Zarząd ZCO
Nasza misja i Polityka ZSZ
Historia

 

Udzielamy świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

 • Diagnostyka laboratoryjna, histopatologiczna, endoskopowa, radiodiagnostyka

 • Zabiegi radioterapeutyczne, chemioterapeutyczne, chirurgiczne

 • Rehabilitacja osób hospitalizowanych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym

 • Opieka paliatywna nad Pacjentami w stanach terminalnych

 • Porady ambulatoryjne.

Cialis Cialis
Perfekcja nie istnieje. Również w życiu intymnym. Przekonaj się o sile Cialis!
eimpotencja.pl/cialis.html


bakteryjne zapalenie pochwy Bakteryjne zapalenie pochwy
Niepokojące swędzenie miejsc intymnych? Zapalenie pochwy nie musi Cię męczyć – zwalcz je dziś!
choroby-weneryczne.pl/bakteryjne-zapalenie-pochwy.html

Chorym zapewnia się badanie , leczenie, pielęgnację
wyżywienie, środki farmaceutyczne i materiały medyczne.

Zintegrowany System Zarządzania w Szpitalu obejmujący jakość, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska jestgwarancją zadowolenia Pacjenta, zarządzania bezpieczeństwem i higiena w miejscu pracy oraz ochrony środowiska.

Priorytetem pracy ZCO jest skuteczne zarządzanie szpitalem zgodne Zintegrowanym Systemem Zarządzania, zgodne z polityką regionalną w zakresie poprawy zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Więcej informacji pod adresem www: http://choroby-weneryczne.pl/klykciny-konczyste.html

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII REALIZUJE SWOJE ZADANIA WSPÓŁPRACUJĄC Z:

 • CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM.M.SKŁODOWSKIEJ- CURIE W WARSZAWIE,
 • POMORSKĄ AKADEMIĄ MEDYCZNĄ W SZCZECINIE,
 • SZPITAL KLINICZNY PSK1 w SZCZECINIE
 • SZPITAL KLINICZNY PSK2 w SZCZECINIE
 • SZPITALE WOJEWÓDZKIE
 • STOWARZYSZENIEM REJESTRÓW NOWOTWOROWYCH W POLSCE.


ZCO przy współudziale NFZ i MZ uczestniczy w ogólnopolskim Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Główne wysiłki w ostatnim czasie skupiły się na profilaktycznym i niewątpliwie projakościowym działaniu, gdyż jesteśmy świadomi, że jakość zależy w

 • 10 % od wyposażenia
 • 40 % od technologii
 • 50 % od ludzi i zarządzania

Budowanie pełnej świadomości i odpowiedzialności zaczęliśmy od wdrożenia "Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości" zgodny z filozofią „Zarządzania przez Jakość” nowoczesnej koncepcji wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, strefach, efektach jej działalności.

Następny krokiem było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i uhonorowani zostaliśmy Certyfikatem Polskiego Rejestru Statków świadczącym o zgodności z wymaganiami norm ISO:

Systemu Zarządzania Jakością,
Systemu Zarządzania Środowiskowego,
Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Systemy te pozwalają zapewnić bezpieczeństwo naszym Pacjentom, a przede wszystkim zobowiązując nas, Personel, by nasza praca była tego stuprocentową gwarancją.

Mamy świadomość, że kultura organizacyjna TO MY a projakościowe działania będą skuteczne i zadowalające Pacjenta. Nasza komunikacja, zrozumienie zasad poprawności dokumentowania, indywidualne zaangażowanie stanowią proces ciągłego doskonalenia i poprawy zadowolenia naszych Pacjentów.

Powyższe działania powiększą możliwości prowadzenia nowoczesnej terapii naszych Pacjentów. Wszystkie mają na celu jeszcze skuteczniejszą walkę ze zmianami nowotworowymi i pewność, że leczenie w naszym Centrum jest coraz bardziej skuteczne i efektywne.


Nasze działania pokazują że warto…

Znaleźliśmy się w złotej setce...

W ich efekcie staliśmy się lepsi o kolejną setkę. W ogólnopolskim Rankingu Szpital 2006 gazety RZECZPOSPOLITA, w której startowało ponad 400 szpitali, Jesteśmy pierwsi w kategorii szpitali marszałkowskich, a w województwie zachodniopomorskim jesteśmy drudzy!

W ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2006

CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

W kryteriach i metodologii wyznaczyło 3 aspekty:

 • Zarządzanie ( max 370 pkt)
 • Jakość opieki ( max 300 pkt)
 • Opieka nad pacjentem ( max 330 pkt)


Premiowano bezpieczeństwo pacjentów
Szpital idealny może zdobyć 1000 punktów,... Najlepszy osiągnął 899 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 765 to nasz wynik Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Lepsi o kolejną setkę...

Uzyskaliśmy 765 punktów, Co ustanowiło nas na 38 miejscu stu finalistów Ogólnopolskiego Rankingu Szpital 2006

Granicę 700 punktów Grono ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Uznało za gwarantującą bezpieczeństwo i dobrą jakość usług.KONTAKT

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

adres - ul. Strzałowska 22 Szczecin 71-730

centrala - 091 42 51 410

www - www.onkologia.szczecin.pl

email - szpital@onkologia.szczecin.pl

sprawy dotyczące strony internetowej - wojtek@onkologia.szczecin.pl

WAŻNIEJSZE TELEFONY

 • Centrala
  091-42-51-410
  Dyrektor Naczelny
  091-42-51-409
  Sekretariat
  091-42-51-409
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  091-42-51-402
  Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno-administracyjnych
  091-42-51-403
  Naczelna Pielęgniarka
  091-42-51-404

ODDZIAŁY

Oddział Kliniczny Radioterapii
Oddział kliniczny onkologii
Oddział chirurgii onkologicznej
Pracownia fizyki medycznej
Pracownia diagnostyki obrazowej
Pracownia histopatologii
Poradnia onkologiczna