Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

adres ul. Strzałowska 22 Szczecin 71-730
centrala 091 42 51 410
www www.onkologia.szczecin.pl
email szpital@onkologia.szczecin.pl
sprawy dotyczące strony internetowej wojtek@onkologia.szczecin.pl

 

 

 

 

 

 

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Centrala
091-42-51-410
Dyrektor Naczelny
091-42-51-409
Sekretariat
091-42-51-409
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
091-42-51-402
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno-administracyjnych
091-42-51-403
Naczelna Pielęgniarka
091-42-51-404

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Ordynator
091-42-51-551
Pielęgniarka oddziałowa
091-42-51-572
Sekretariat
091-42-51-550
Izba przyjęć
091-42-51-557

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII
Ordynator
091-42-51-591
Pielęgniarka oddziałowa
091-42-51-592

ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII
Ordynator
091-42-51-501
Pielęgniarka oddziałowa
091-42-51-504
Sekretariat
091-42-51-500
Izba przyjęć
091-42-51-507
Poradnia Chemioterapii
091-42-51-505

ODDZIAŁ RADIOTERAPII
Ordynator
091-42-51-451
Pielęgniarka oddziałowa
091-42-51-454
Sekretariat
091-42-51-450
Izba przyjęć
09142-51-457
Poradnia Radioterapii
091-42-51-596
KONTAKT

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

adres - ul. Strzałowska 22 Szczecin 71-730

centrala - 091 42 51 410

www - www.onkologia.szczecin.pl

email - szpital@onkologia.szczecin.pl

sprawy dotyczące strony internetowej - wojtek@onkologia.szczecin.pl

WAŻNIEJSZE TELEFONY

 • Centrala
  091-42-51-410
  Dyrektor Naczelny
  091-42-51-409
  Sekretariat
  091-42-51-409
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  091-42-51-402
  Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno-administracyjnych
  091-42-51-403
  Naczelna Pielęgniarka
  091-42-51-404

ODDZIAŁY

Oddział‚ Kliniczny Radioterapii
Oddział‚ kliniczny onkologii
Oddział‚ chirurgii onkologicznej
Pracownia fizyki medycznej
Pracownia diagnostyki obrazowej
Pracownia histopatologii
Poradnia onkologiczna